Consult/ vervolg consult

Naar aanleiding van het intake gesprek maak ik een begeleidingsplan, hierin kijk ik naar de probleemstelling, de hulpvraag, analyseer ik voeding en leefstijl en bereken ik de energie- en nutriënten behoefte. Bekijken ik welke onderdelen extra aandacht behoeven en welke veranderingen plaats moeten vinden. Dit zal worden afgestemd op uw situatie. 

Tijdens de consulten, deze duurt 30 minuten, bekijk ik de voortgang en bespreken we eventuele aanpassingen. Ieder consult zullen de metingen worden verricht, uw gewicht, tailleomtrek, lichaamsvet, spiermassa, botmassa, BMI, basaalmetabolisme, lichaamswater % en visceraalvet. Deze gegevens worden bijgehouden in een overzicht.

Een regelmatige afspraak wordt vaak gezien als "goede stok achter de deur" . In het begin zullen de consulten wekelijks plaats vinden, afhankelijk van de voortgang zullen deze eens per twee weken plaats gaan vinden.